Risto Lahti

Ilmajoelle saatava lisää yrityksiä ja työpaikkoja

  • Ilmajoelle saatava lisää yrityksiä ja työpaikkoja

Kevään kuntavaalien lähestyessä on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan kunnan roolia ja tekijöitä, joita tulevalla kaudella olisi hyvä kehittää. Jotta hyviä palveluita voidaan ylläpitää ja kehittää myös jatkossa, tarvitaan työpaikkojen kautta syntyviä verotuloja.

Sote-uudistuksen myötä elinkeinopolitiikkaan voidaan jatkossa kiinnittää yhä enemmän huomiota. Asemamme maakuntakeskuksen naapurissa on suotuisa, mutta lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja on saatava syntymään. Yhteistyö yrittäjien kanssa sujuu hyvin, ja vertailuissa kuntamme elinkeinotoimi saa hyvää palautetta. Nykytila on siis kohtuullisen hyvä, mutta aina on syytä pyrkiä parantamaan. Viime viikot ovat maakunnassa näyttäneet, että kilpailu yrityksistä tulee kovenemaan. Myös meidän on pohdittava tapamme uudelleen.

Monet vahvuutemme luovat pohjaa uusien yritysten sijoittumiselle. Onnistumisina voidaan pitää esim. Etapin alueen kehitystä, Altian tontin pöhinää, ja Rengonharjullakin näyttäisi surullisen INEX-kuvion jälkeen tulppa vihdoin irtoavan. Sedu Ilmajoentien kampuksen kehittämiseksi on luotu kehitysyhtiö, joka tarjoaa alustan alueen kehittämiseen.

Elinkeinopolitiikkaa on kunnissa organisoitu ja resursoitu eri tavoin. Minusta olisi aiheellista pohtia esimerkiksi poliittisen elinkeinojaoston perustamista, jonka tehtävänä olisi tukea ja ohjata elinkeinotoimea sen työssä. Myös elinkeinotoimen resurssit verrattuna vastaaviin kuntiin eivät ainakaan ole ylimitoitetut. Lisäksi tulisi erillisellä hankkeella löytää käyttöä tiloille, joissa ei tällä hetkellä ole yritystoimintaa.

Sipilän hallitus on panostanut voimakkaasti ruuan kauppataseen korjaamiseen, sekä biotalouden ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa. Kärkihankerahojen turvin hallitus pyrkii samaan liikkeelle uusia ratkaisuja ja innovaatioita. Ilmajoelta, jos mistä, luulisi löytyvän ratkaisuja näiden otsikoiden alle.

Suomessa on monia kuntia, jotka ovat päättäneet panostaa voimakkaasti yritysten syntymiseen alueelle, kuten esimerkiksi Pyhäntä ja Sievi. Laitetaan Ilmajoella uusi vaihde silmään uusien yritysten ja työpaikkojen puolesta!

Risto Lahti (kesk.)

Kuntavaaliehdokas

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Mediassa Ilmajoki on profiloitunut kunnanjohtajansa rattijuopumuksista ja ehdollisesta vankeustuomiosta. Lisäksi harvassa kunnassa pyörii samanlainen jatkuva valituskierre kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä tai asioiden käsittelystä eri lautakunnissa. Poliittisten päättäjien keskinäiset suhteet ovat tulehtuneet.

Kulttuurihistoriallisen Santavuoren tuhoamisen tuulivoimapuistolla näkee jokainen Ilmajoen ohi ajava autoilija. Tuulivoimapuistojen lisärakentaminen on mediassa näkyneiden tietojen mukaan suunnitteilla kuntalaisten vastareaktioista huolimatta.

Vaikuttaakin vahvasti siltä, että tulevaisuutensa turvaamiseksi ja myös maisema-arvonsa säilyttämiseksi Ilmajoen on nopealla aikataululla pyrittävä osaksi Seinäjokea.

Käyttäjän HannuAkkanen kuva
Hannu Akkanen

Ilmajoen kunnassa on erikoinen tilanne mediaan suhtautumisen osalta.

Kunnan tiedotus on lapsen kengissä, kunnanhallituksen pj:n toimiessa sanansaattajana paikallislehdelle, joka kilpailuttamatta valittiin tiedotuskanavaksi.
Epäilemättä esim Epari, joka ilmestyy joka savuun ilmaiseksi, olisi ollut tehokkaampi media ja riittävän puolueeton.

Mitä tulee Ilmajoen kunnan päätöksistä valittamisiin, niin olen osallistunut siihen itsekkin, jatkossakin tulen puuttumaan aina kun menettelytavat ovat vääriä tai lainvastaisia. Kunnanvaltuutettuna ja tarkastuslautakunnan jäsenenä olen siihen jopa velvoitettu.
Ilmajoen kunnanhallitus ei oikein ole sisäistänyt asemaansa ja menee toistuvasti lain harmaalle alueelle päätöksissään.

Useat kunnanhallituksen jäsenet ovat tutkinnassa virkarikoksista, ihan kuin Kittiläsäkin. (Perästä kuuluu)
Heidät tulisi pidättää tutkinnan ajaksi luottamustehtävistään ja viimeistään mikäli tutkinta johtaa syytteisiin.
Risto itse on ollut laukaisemassa tätä tulehtunutta tilannetta alkujaan eräästä taloustyöryhmän valinnasta alkaneesta tapauksesta, jossa Risto osoitti poliittisen kypsymättömyytensä. Riston toiminta ei ole edesauttanut poliittista toimintaa kunnassa.
Ymmärtääkseni tehokasta katumistakaan ei ole esiintynyt. Esimerkkinä eräs mielipidekirjoitus, jossa Risto syytteli kahta perusuomalaista vaihtoehtojen puutteesta kun kunnan veroprosenttia jälleen nostettiin.
Risto itse poistui kesken asian käsittelyn kokouksesta ja kirjoitti asiasta tietämättä valhellista tekstiä. Risto hyvä, mikäli tunnet omassatunnossasi kolkutusta, niin se olisi terve merkki.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ilmajoella on ollut päättäjinä hyväntahtoisia hölmöjä, ei ole asioista otettu selvää ja nyt kokemusten perusteella pitää valheellisilla rakennusluvilla tehdyt tuulivoimalat purkaa terveys- ja ympäristöhaittojen takia. Onko purkusuunnitelmat valmiina?

Tässä otteita Santavuoren ympäristön tämän viikon kuulumisista:
"Useilla ihmisillä, monessa perheessä on erittäin vakavia oireita tuulivoimaloiden aiheuttamien paineaaltojen vuoksi: korvakipua kuin porakoneella ajettaisiin pään sisällä, kovaa tinnitusta, nenäverenvuotoa, pahoja migreenikohtauksia, äkillistä
verenpaineen nousua, tiheälyöntisyyttä ja sydämen rytmihäiriöitä - levossa."

http://santavuori.blogspot.fi/

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Päättäjillä on selvilläolovelvollisuus, onko Keskustapuolueella vastaukset valmiiksi mietittynä esim. seuraaviin kysymyksiin ennen kuin lisärakentamisia tuulivoimaloiden osalta hyväksytään.

1. Tuulivoimaloiden melun ja infraäänen aiheuttamat unihäiriöt ja terveyshaitat asukkaille jopa 10-30 km:n etäisyydellä voimaloista:
Mitä teette pysäyttääksenne uuden, itse aiheutetun kansantaudin syntymisen?

2. Hallituksen selvitys tuulivoimaloiden terveyshaitoista:
Näyttää, että Suomen parhaat akustiikan asiantuntijat on suljettu terveysselvityksen ulkopuolelle. Hyväksyttekö lumetutkimuksen tekemisen tuulivoimaloiden aiheuttamista terveyshaitoista?

3. Tuulivoimaloiden aiheuttama palovaarariski asutukselle ja metsille:
Miten aioitte ehkäistä palovaaran? Kannatteko vastuun niiden rakentamisesta asutuksen viereen?
Miten näette valmistelevan virkamiehen, päätöksen tekevän luottamushenkilön ja kunnan vastuun päätöksistä, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja taloudelliseen asemaan?

Näkevätkö he, että heillä on vastuu tekemistään päätöksistä ja niiden vaikutuksista ja minkälaisena he sen näkevät? Vetäytyykö valmisteleva virkamies vastuusta vetoamalla kunnalliseen demokratiaan tai ostamalla tuulivoimakonsultilta palveluina tarvittavat kaavoitusmateriaalit ja selvitykset? Onko se oikein? Jos virkamies siirtää vastuun kunnan luottamushenkilöille, ottaako luottamushenkilö tämän vastaan ja kantaa vastuunsa? Myös vahinkotilanteissa? Onko kunnalla viranomaisena vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista, kuten kuntalaissa edellytetään viittaamalla kunnan velvollisuuteen perustuslain mukaisten perusoikeuksien turvaajana (mm. perustuslain 20 §, jossa säädetään siitä, että julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön)? Missä vastuu konkretisoituu ja millä tavalla?

3. Tuulivoimaloissa käytettävien nesteiden & tuulivoimaloiden tärinän mahdollisesti aiheuttamat pohjavesituhot

4. Tuulivoimaloista lentävien jääpalojen aiheuttamat vaarat asukkaille ja metsänomistajille sekä luonnossa liikkuvillle:
Jäävaara on todellinen sekä metsässä, pelloilla että teillä ja poluilla. Traktorin tai metsäkoneen ohjaamossa tai autossa on ehkä vähän paremmin turvassa, mutta riittävän iso ja kovaa lentävä jäänpala voi rikkoa ohjaamonkin lasin, puhumattakaan metsurin tai pyöräilijän kypärästä.

Kaikki metsänomistajat eivät ole tehneet maanvuokrasopimusta tuulivoimayhtiön kanssa, mutta silti heidänkin metsänsä on otettu mukaan kaavaan, ja naapuripalstalle voi tulla voimala, ehkä jopa molemmin puolin.

Kuka on vastuussa mahdollisista vahingoista: tuulivoimayhtiö, maanomistaja vai kunta? Mitä teette estääksenne onnettomuudet?

5. Kiinteistöjen arvon aleneminen & asuinkelvottomuus:
Arvon aleneminen on kymmeniä, jopa satoja tuhansia kiinteistöä kohden. Kuka on korvausvastuussa näistä kiinteistöistä?

6. Tuulivoimaloiden aiheuttamat lintu- ja lepakkokuolemat, voimaloiden suunnittelu lintujen muuttoreiteille:
Miksi tuulivoimarakentamisella saa ylittää luonnonsuojelulait ja direktiivit?

7. CE-merkinnän puuttuminen:
Miksi tuulivoimaloilta ei vaadita CE-merkintää, kuten kaikilta muilta koneilta? Kuka valvoo tuulivoimaloiden turvallisuutta?

8. Selkämeren kansallispuiston tuhoaminen tuulivoimarakentamisella:
Miksi annatte tuhota Selkämeren kansallispuiston, josta 98 % on vedenalaisia alle 20 m syviä alueita?  Kilometrejä pitkien purkuojaverkostojen rakentaminen muun valtaisan maansiirto- ja maanmuokkaustoimien ohella aiheuttaa voimala-alueilla merenlahtien ja vesistöjen tuhoutumisen, koska hankealueen purkuojien vedet ohjataan valtaojiin, jokiin ja puroihin, ja sitä kautta  mereen.  Rannikkojen sulfidisavipitoiset myrkyt, voimala-alueiden betonimyrkyt ja voimaloiden kemikaalit kulkeutuvat vuosikymmeniä esteettä mereen.

9. Verovarojen haaskaaminen ulkomaisten sijoittajien taskuun. Parempiakin käyttökohteita olisi. Tuulivoimaloiden tuottama kiinteistövero on yliarvioitu, ja todellisuudessa mitätön kunnan /kaupungin budjetissa.

Uusien 2-5 MW:n voimaloiden kiinteistöverotulot ensimmäisenä vuonna ovat vaihdelleet 3850-8640 euroa/voimala, voimalan koosta ja kunnan veroprosentista riippuen. Esim. Raahen Kopsan vuonna 2014 käyttöön otetuista
7x3 MW:n voimaloista vero oli 6523 €/voimala, yht. 45.661 euroa v. 2015.
Kaupungin yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,00. Kaupungin tulo- ja menoarviossa menopuoli oli noin 141.000.000 euroa.

Tuulivoiman syöttötariffituista suuri osa valuu ulkomaille. Esim. WPD Finland Oy:n kotipaikka on Bremenissä, ja rahat tilitetään sinne. Ilmatar Luhanka Oy:n syöttötariffi maksetaan saksalaiselle pankkitilille Baden-Württenbergin osavaltioon. Tiedot löytyvät Energiaviraston SATU-järjestelmästä.

10. Häiriöt puolustusvoimien tutkalaitteille, TV-lähetyksiin ja viestintäyhteyksiin (matkapuhelin- ja laajakaistayhteyksiin) (vrt. VTT:n ja Viestintävirasaton lausunnot). Häiriöt tutkille merkitsevät uhkaa koko Suomen puolustukselle. Puolustusvoimilta on saatava 100 % hyväksyntä, ennen kuin yhtäkään aluetta voi rakentaa.
Kuka on vastuussa, jos tuulivoima-alueen lähistöllä estyy hätäpuhelun soittaminen?

Toimituksen poiminnat